Quy định mới nhất về tính diện tích chung cư

Diện tích căn hộ sẽ được tính theo kích thước thông thủy, không bao gồm tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong nhà.

Diện tích căn hộ không bao gồm tường bao quanh và hộp kỹ thuật
Diện tích căn hộ không bao gồm tường bao quanh và hộp kỹ thuật

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03 để khắc phục những khiếm khuyết trong cách tính diện tích căn hộ tại Thông tư 16. Theo đó diện tích căn hộ sẽ được tính theo kích thước thông thủy mà không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong.
Thông tư mới còn yêu cầu các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại phải ghi rõ thêm phần diện tích thuộc sở hữu chung, riêng, diện tích sàn xây dựng căn hộ; diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy) để tính tiền mua bán căn hộ. Ngoài ra, các khoản như kinh phí bảo trì 2%, mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức phí vận hành nhà chung cư... cũng phải được ghi rõ vào hợp đồng.
Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua sẽ bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có).
Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung. Các bên phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ diện tích sử dụng thực tế và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký.
Thông tư 03 sẽ có hiệu lực từ ngày 8/4 tới. Trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Thông tư có hiệu lực, thì việc xác định diện tích căn hộ sẽ căn cứ vào hợp đồng mua bán căn hộ các bên đã ký trước đó.
Trước đó, Thông tư 16 của Bộ Xây dựng từng gây nhiều tranh cãi. The Nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tường bao và tường phân chia căn hộ là phần diện tích thuộc sở hữu chung, cách tích diện tích xác định từ tim tường bao, tường phân chia căn hộ thì đã biến sở hữu chung thành sở hữu riêng.

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment