Xử lý vướng mắc trong cấp sổ đỏ

Theo báo cáo mới nhất của Bộ TN&MT, đến nay, cả nước cấp được 41,6 triệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với tổng diện tích 22,9 triệu héc ta, đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải cấp sổ đỏ; 63/63 tỉnh, TP đã hoàn thành cơ bản, đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Như vậy, việc cấp sổ đỏ chung các loại đất của cả nước đã hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ đề ra.
Xử lý vướng mắc trong cấp sổ đỏ
Xử lý vướng mắc trong cấp sổ đỏ
Tồn đọng 300.000 sổ đỏ 
Lãnh đạo Bộ TN&MT cho biết, cùng với việc tập trung hoàn thành cấp sổ đỏ lần đầu, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Đến nay, một số tỉnh, TP đã cơ bản hoàn thành, đưa vào phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý đất đai của địa phương, điển hình như Đồng Nai, An Giang, TP Hồ Chí Minh...
 Tuy nhiên, đại diện một số địa phương thừa nhận do thiếu kinh phí nên chưa lập được bản đồ địa chính dẫn đến thiếu cơ sở triển khai chính xác việc cấp sổ đỏ đối với diện tích thực tế của người dân. Một số nơi sau khi cấp sổ đỏ đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn liền với quy hoạch lại đồng ruộng, dồn điền đổi thửa dẫn đến thay đổi cơ bản so với các sổ đỏ đã cấp. Đáng chú ý, vẫn còn khoảng 300.000 sổ đỏ đã ký tồn đọng nhưng người sử dụng đất chưa đến nhận ở một số tỉnh như Hưng Yên, Bình Phước, Cao Bằng, Thái Bình, Gia Lai. Nguyên nhân là do người dân không có tiền nộp nghĩa vụ tài chính.
Tại Hà Nội, theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh, tình hình cấp sổ đỏ của Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, đạt 85,7% diện tích. Diện tích kê khai đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu đạt trên 99%.
Cơ bản hoàn thành trong năm 2014
Theo lãnh đạo Bộ TN&MT, trong 2 năm 2014 - 2015, sẽ ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện và hoàn thành cơ bản việc cấp đổi sổ đỏ ở những nơi đã có bản đồ địa chính; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho mỗi tỉnh ít nhất một đơn vị cấp huyện để làm mẫu nhằm rút kinh nghiệm tiếp tục triển khai diện rộng trong những năm tới. Đồng thời, rà soát tình hình sử dụng đất; xác định ranh giới, mốc giới và đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cấp sổ đỏ cho các công ty nông, lâm nghiệp để xử lý các tồn tại, vi phạm và quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất của các công ty. Đối với các tỉnh, TP còn các loại đất chưa hoàn thành (dưới 85%), tiếp tục thực hiện để nâng cao tỷ lệ cấp sổ đỏ trong năm 2014. Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý biến động đất đai nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tự ý biến động đất đai mà không làm thủ tục theo quy định.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Bộ TN&MT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát, sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu đối với trường hợp đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 theo hướng không thu tiền đối với diện tích đất ở trong hạn mức quy định. Đồng thời, sửa đổi quy định thu lệ phí trước bạ khi cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất ở có nguồn gốc ông cha theo hướng miễn thu như trường hợp được thừa kế theo pháp luật.
Hồng Thái (Kinh tế & Đô thị)

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment