Khung giá đất Hà Nội có thể tăng gấp đôi

Hiện tại, khung giá đất ở đô thị cao nhất đang được áp dụng tại Hà Nội là 81 triệu/m2, sắp tới khung giá đất này có thể được áp dụng là 162 triệu/m2.

Khung giá đất đô thị Hà Nội điều chỉnh tăng
Khung giá đất đô thị Hà Nội điều chỉnh tăng

Dự thảo về khung giá đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đưa ra thông tin này nhằm lấy ý kiến góp ý của các địa phương. Khung giá này gồm nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp, có giá đất ở đô thị tăng gấp 2 lần.
Hà Nội là một đô thị đặc biệt của Việt Nam. Những vị trí đất vàng thuộc Hà Nội có thể áp dụng mức giá cao nhất là 162 triệu/m2, đây cũng là mức giá tối đa tại các khu đô thị đặc biệt như Hà Nội, hay Thành phố Hồ Chí Minh. Mức giá tối thiểu đối với đất ở đô thị là 40.000 đồng/m2, đất thương mại dịch vụ đối với đô thị dao động từ 32.000 đồng đến 129,6 triệu đồng/m2.
Khung giá đất của Nhà nước được sử dụng làm căn cứ để các cơ quan ban ngành có thẩm quyền xây dựng bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất. Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, khung già này vẫn chưa sát với thực tế chuyển nhượng trên thị trường. Giá đất ban hành chỉ bằng 20-60% mức chuyển nhượng trên thị trường.

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment