Phí công chứng bất động sản là bao nhiêu?

Theo thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành, lệ phí công chứng bất động sản được quy định cụ thể như sau:
Lệ phí công chứng bất động sản là bao nhiêu?
Lệ phí công chứng bất động sản
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất) hoặc công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác (tính trên giá trị tài sản) hoặc công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh (tính trên giá trị hợp đồng)... thì lệ phí công chứng được quy định tùy theo giá trị giao dịch như sau:
 • Giá trị tài sản (hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch) dưới 50 triệu đồng thì mức thu phí công chứng là 50.000 đồng.
 • Giá trị từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng thì thu 100.000 đồng.
 • Giá trị từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thì thu phí công chứng bằng 0,1% giá trị tài sản (hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch).
 • Giá trị từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng thì mức thu phí công chứng bằng 1 triệu đồng cộng với 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá mức 1 tỷ đồng.
 • Giá trị từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng thì mức thu phí công chứng bằng 2,2 triệu đồng cộng với 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng.
 • Giá trị từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì mức thu phí công chứng bằng 3,2 triệu đồng cộng với 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng.
 • Với giá trị trên 10 tỷ đồng thì mức thu phí công chứng bằng 5,2 triệu đồng cộng với 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp).

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
  Comment
  Comment