Quy định mới tạo thêm điều kiện vay mua nhà

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư số 32/2014-NHNN ngày 18/11/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo quyết định số 02/NQ-CP của Chính phủ.
Quy định mới tạo thêm điều kiện cho người vay mua nhà
Khách hàng sẽ dễ vay mua nhà hơn
Thứ nhất, về việc mở rộng đối tượng được vay vốn thuê, thuê mua nhà ở xã hội; Ngoài những đối tượng đã được quy định trước đó, thông tư sửa đổi bổ sung lần này mở rộng thêm nhóm đối tượng đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ vay để xây dựng hoặc sửa chữa lại nhà ở của mình.
Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân có phương án cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với các quy định của pháp luật để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động tại các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp của tất cả các thành phần kinh tế, người lao động thuộc các thành phần kinh tế tại các khu đô thị, sinh viên, học sinh tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề cho công nhân cùng các đối tượng khác thuộc diện được giải quyết nhà ở xã hội cũng thuộc nhóm đối tượng được mở rộng cho vay vốn theo thông tư lần này.
Thứ hai, về điều kiện được vay vốn: Thông tư sửa đổi lần này quy định rõ hơn về mục đích khoản vay vốn của khách hàng là phải dùng để trả khoản tiền chưa thanh toán thuê, thuê mua nhà ở xã hội phù hợp với các quy định. Đồng thời các thành viên trong hộ gia đình vay vốn cũng phải cam kết chưa được vay vốn hỗ trợ theo quy định.
Thứ ba, thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay: Thông tư lần này quy định thời gian áp dụng lãi suất cho vay đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại tối đa là 15 năm so với thời gian 10 năm được quy định trước đây.
Đối với khách hàng là doanh nghiệp, thời gian áp dụng vẫn giữ nguyên mức 5 năm như trước. Thông tư lần này cũng bổ sung thêm cho đối tượng này là khách hàng xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được vay vốn tối đa 10 năm.

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment