Điều kiện mở bán dự án chung cư

Có nhiều khách hàng thắc mắc về điều kiện để chủ đầu tư mở bán một dự án chưng cư. Xung quanh vấn đề này, xin thông tin một cách cụ thể đến quý khách như sau.
Điều kiện mở bán chung cư
Điều kiện mở bán chung cư
Trong quá trình thực hiện dự án nhà ở chung cư, chủ đầu tư có quyền huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau theo quy định của pháp luật, trong đó có nguồn vốn từ tiền mua nhà ứng trước của khách hàng thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

Để có thể áp dụng hình thức này, chủ đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP như sau:
"Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán chung cư sau khi đã có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, đã xây dựng xong phần móng của dự án chung cư, đã hoàn thành thủ tục mua bán qua sàn giao dịch bất động sản theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, đã thông báo cho Sở xây dựng nơi có dự án chung cư theo quy định.
Việc xây dựng xong phần móng của dự án bất động sản (kể cả công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp) quy định tại điểm này được xác định là giai đoạn đã thi công xong phần đài giằng móng (bao gồm cả phần xử lý nền nếu có) hoặc tới độ cao mặt bằng sàn của tầng thấp nhất của công trình chung cư đó và được nghiệm thu kỹ thuật theo quy trình của pháp luật về xây dựng".

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment