Các loại thuế, phí khi sang tên bất động sản

Khi mua bán, chuyển nhượng, sang tên hợp đồng, sổ đỏ nhà đất, bất động sản. Tùy từng trường hợp cụ thể, các bên mua bán sẽ phải chịu các loại thuế, phí như sau:
Các loại thuế, phí khi sang tên bất động sản
Các loại thuế, phí khi sang tên bất động sản
1. Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập các nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Như vậy, thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền đánh trực tiếp vào khoản thu nhập phát sinh. Theo thông tư số 113/2001/TT-BTC của bộ Tài chính, có hai phương pháp để tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất, cụ thể như sau:
Cách thứ nhất: Thuế suất là 25% trên thu nhập tính thuế khi mua bán, chuyển nhượng, sang tên hợp đồng, bất động sản. Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá trị chuyển nhượng trừ đi giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan. Cách này được áp dụng khi người nộp thuế kê khai được những hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh được giá mua và các chi phí cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, chi phí cải tạo đất, nhà, chi phí xây dựng.... Xem thêm thuế thu nhập cá nhân bằng phương pháp này.
Cách thứ hai: Trường hợp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh được giá mua và các chi phí liên quan thì áp dụng thuế suất 2% theo giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Trong trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính thuế lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạn do UBND tỉnh quy định.
Theo khoản 1, điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì việc tách thửa, sang tên sổ đỏ giữa vợ với chồng, cha mẹ đẻ với con cái, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị em ruột với nhau là trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, hồ sơ cần có giấy chứng minh quan hệ giữa người tiến hành chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.
2. Lệ phí trước bạ
Cũng như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ là nghĩa vụ bắt buộc đối với thủ tục mua bán, chuyển nhượng sổ đỏ, bất động sản. Mức phí trước bạn được tính bằng 0,5% giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng tách thửa.
Sau khi đóng các loại thuế và phí trên, người nhận chuyển nhượng dùng các biên lai thu phí, cùng các giấy tờ theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ sang tên sổ đỏ.

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment