Thuế thu nhập bất động sản mới

Theo luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán bất động sản có những quy định mới.
Thuế thu nhập chỉ còn tính 2%
Thuế thu nhập chỉ còn tính 2%
Trước đây, quy định có hai phương pháp tính thuế thu nhập khi chuyển nhượng bất động sản là tính 2% trên giá trị chuyển nhượng hoặc 25% trên lợi nhuận. Nhưng, kể từ ngày 01/01/2015, là ngày luật kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực, cá nhân chuyển nhượng bất động sản bị đánh thuế thu nhập cá nhân áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng thay cho hai phương pháp tính thuế trên.
Với việc quy định chỉ còn một cách tính thuế sẽ tránh được việc đôi co giữa người dân và cơ quan thuế, đồng thời cũng hạn chế tình trạng khiếu nại, truy thu, phạt thuế liên quan đến sắc thuế này và hạn chế được tiêu cực của cán bộ thuế. Lâu nay, tuy luật quy định có hai cách tính thuế nhưng trên thực tế người dân không được hưởng lợi từ cách tính thuế 25%. Việc chứng minh bằng giấy tờ phức tạp, có nhiều khó khăn cho người dân trong việc thực hiện. Nhiều người, cuối cùng cũng lại quay sang phương án 2% để tiến hành nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, bỏ cách tính thuế 25% thì sẽ có những người bán bị thiệt thòi. Khi họ bán bất động sản thấp hơn giá mua mà vẫn phải nộp thuế 2% trên giá bán.
Xem thêm:

Thắng Dương Tất

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment