Chuyển hộ khẩu- Hồ sơ và trình tự

Trình tự và hồ sơ chuyển khẩu như thế nào để không mất thời gian phải đi lại nhiều lần. Nhà vuông xin thông tin cụ thể đến quý vị như sau
Trình tự và hồ sơ chuyển khẩu
Biết rõ trình tự và hồ sơ chuyển khẩu sẽ thuận tiện hơn cho người dân

Trình tự chuyển hộ khẩu

Theo điều 21 của Luật cư trú, trình tự đăng ký chuyển hộ khẩu được quy định như sau
Thứ nhất, Công dân muốn đăng ký chuyển hộ khẩu đến nộp hồ sơ tại cơ quan công an sau đây:
 • Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thứ hai, Cán bộ chuyên môn kiếm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ và chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý giải quyết.
Thứ ba, Sau khi có kết quả cán bộ chuyên môn trả kết quả cho công dân tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả của Ủy ban nhân dân.

Hồ sơ, giấy tờ chuyển hộ khẩu

Người chuyển hộ khẩu cần chuẩn bị hai bộ hồ sơ. Mỗi bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
 • Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính)
 • Giấy chuyển hộ khẩu (theo mẫu quy định của Nhà nước, bản chính)
 • Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu quy định của Nhà nước)
 • Bản khai nhân khẩu (theo mẫu quy định của Nhà nước, bản chính)
 • Chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao công chứng)
 • Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật Cư trú
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
 • Giấy chuyển hộ khẩu (mẫu HK 07)
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK 02)
 • Bản khai nhân khẩu (mẫu HK 01)
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người dân đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Nhà nước không thu lệ phí cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Nhà vuông

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
  Comment
  Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét