Nộp phí khi yêu cầu cấp thông tin bất động sản

Bộ xây dựng vừa hoàn thành dự thảo nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Nộp phí khi yêu cầu cấp thông tin bất động sản
Nộp phí khi yêu cầu cấp thông tin bất động sản
Theo đó, việc xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm mục đích cung cấp thông tin cơ bản về nhà đất phục vụ cho quản lý Nhà nước và cá nhân, tổ chức.
Trong hệ thống thông tin này, có thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản quốc gia và địa phương, bao gồm: thông tin về giá nhà đất, lượng giao dịch, việc triển khai các dự án nhà ở, thông tin về đất nền, nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, văn phòng, mặt bằng thương mại, dịch vụ, thông tin về quy hoạch...
Ngoài ra, các nhân, tổ chức được quyền yêu cầu Sở xây dựng, Bộ xây dựng cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cho mình. Việc yêu cầu này phải nộp phí. Phí thu được dùng để phục vụ việc hoàn vốn đầu tư xây dựng và phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nhà vuông

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét