Bất động sản thay đổi thế nào từ tháng 7?

Từ ngày 01/07/2015 Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật nhà ở (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều thay đổi. Những thay đổi này được kỳ vọng là sẽ tác động lớn tới thị trường bất động sản trong nước.
Những thay đổi thị trường bất động sản từ tháng 7
Thị trường bất động sản sẽ có những thay đổi lớn

Công ty bất động sản phải có vốn pháp định ít nhất 20 tỷ đồng

Theo khoản 1, điều 10, Luật kinh doanh bất động sản 2014 (Luật kinh doanh sửa đổi), các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cần phải có vốn pháp định ít nhất 20 tỷ đồng, trước đây vốn pháp định tối thiểu của các doanh nghiệp dinh doanh bất động sản chỉ là 6 tỷ đồng.
Theo khoản 1, điều 80 của Luật kinh doanh bất động sản 2014 cũng quy định hồi tố, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng điều kiện về vốn pháp định thì phải bổ sung đủ điều kiện này trong thời hạn một năm kể từ ngày 01/07/2015. Tất cả các doanh nghiệp được thành lập sau ngày 09/11/2007 thì phải bổ sung vốn pháp định thêm 14 tỷ đồng, các doanh nghiệp được thành lập trước đó phải đăng ký vốn pháp định là 20 tỷ đồng.

Chủ đầu tư bất động sản phải được ngân hàng bảo lãnh

Điều 56 của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao theo đúng tiến độ đã cam kết.

Chủ đầu tư bất động sản phải ký quỹ 1-3% vốn đầu tư dự án

Điều 42 Luật đầu tư 2014 (Có hiệu lực từ 01/07/2015) cũng quy định doanh nghiệp bất động sản phải ký quỹ thực hiện dự án bất động sản phải ký quỹ thực hiện dự án bất động sản và tiền bảo lãnh cho người mua nhà để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1-3% vốn đầu tư của dự án. Khoản ký quỹ này được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

Vốn tự có của doanh nghiệp tối thiểu từ 15-20% dự án

Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định vốn tự có khi thực hiện đầu tư dự án của chủ đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nới quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài

Quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt nam được nới rộng khá nhiều theo luật mới. Cụ thể, cá nhân nước ngoài chỉ cần được phép nhập cảnh vào Việt nam là được phép sở hữu nhà ở với thời hạn 50 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài cũng có quyền sở hữu nhà phục vụ công việc của mình.
Luật cũng cho phép người nước ngoài có quyền sở hữu nhà đầy đủ hơn qua việc họ được quyền góp vốn, cho thuê, cho mượn, ủy quyền quản lý... Tuy nhiên số lượng nhà ở do người nước ngoài sở hữu tại một nhà chung cư không quá 30% số lượng nhà, hay không quá 250 căn nhà tại một văn phòng.
Những thay đổi mới trong Luật kinh doanh bất động sản 2014 được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc thanh lọc lớn đối với thị trường bất động sản. Dù các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nhiều hơn vì các quy định khắt khe về tài chính nhưng người tiêu dùng, khách hàng lại có nhiều lợi ích vì không còn nỗi lo nhà thầu, chủ đầu tư không đủ sức thực hiện dự án.

Nhà vuông

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét