Quy định về việc ngân hàng bảo lãnh dự án bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 07/2015/TT-NHNH quy định về hoạt động bảo lãnh dự án bất động sản của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có quy định việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
Các dự án bất động sản đều phải được ngân hàng bảo lãnh
Các dự án bất động sản đều phải được ngân hàng bảo lãnh
Ngày 01/07/2015, Luật kinh doanh bất động sản 2014 chính thức có hiệu lực. Để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, Luật quy định, chủ đầu tư chỉ được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi có bảo lãnh của ngân hàng thương mại. Khi phát hành bảo lãnh cho chủ đầu tư, ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền ứng trước & các khoản tiền khác cho khách hàng nếu chủ đầu tư không thực hiện giao nhà theo tiến độ đã cam kết.
Để hướng dẫn quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai & công bố danh sách các ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng, ngày 25/06 vừa qua, NHNN đã ban hành thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có quy định việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
Theo đó, liên quan đến nội dung trên, thông tư bổ sung quy định khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại điều 56 Luật kinh doanh bất động sản, ngân hàng thương mại phải tuân thủ ba quy định.
Thứ nhất, nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.
Thứ hai, ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích.
Thứ ba, cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.
Về danh sách các ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động bảo lãnh này, Thông tư 07 quy định theo hướng tất cả các NHTM được NHNN cho phép hoạt động bảo lãnh thì đều được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho mua nhà ở hình thành trong tương lai.
Ngoài các quy định trên, ngân hàng thương mại phải tuân thủ các quy định chung về hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

Nhà vuông

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét