Gói 30.000 tỷ gia hạn giải ngân

Vào ngày 30/05/2016, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính Phủ công văn số 3954/NHNN-TD về phương án gia hạn giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.
Gói 30.000 tỷ đồng gia hạn giải ngân
Gói 30.000 tỷ đồng gia hạn giải ngân
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép gia hạn giải ngân tái cấp tín dụng đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/03/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016. Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.728 tỷ đồng (bao gồm dự kiến số tiền tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân & doanh nghiệp đến thời điểm 01/06/2016 & số tiền cam kết nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân).
Đồng thuận với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, văn phòng Chính phủ có văn bản số 5344/VPCP-KHTH về việc chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02/NQ-CP. Theo nội dung văn bản từ văn phòng Thủ tướng, văn bản đã nêu rõ: Xét đề nghị của NHNN Việt nam tại công văn số 3954/NHNN-TD ngày 30/05/2016 & ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại công văn nêu trên.
Thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng & các cơ quan liên quan theo thẩm quyền khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
Bên cạnh đó, dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013 và Thông tư 32/2014 của Ngân hàng Nhà nước đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.
Về tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ, theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến 10/05/2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng đối với 56.240 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỷ đồng. Trong đó, đối với khách hàng cá nhân, đã cam kết cho vay 27.447 tỷ đồng với 56.112 khách hàng, đã giải ngân là 20.812 tỷ đồng. Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, đến ngày 20/05/2016, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.

Nhà vuông

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét